Palkhi in Pune

दोन्ही पालख्यांचे हडपसरमध्ये स्वागत